هیچکس پشت سرم آب نریخت
دوباره چشم وا کردم به این کابوس بیداری
دوباره صورتک ها و تفاوت های تکراری

هجوم آدم و آهن تو این تکرار بی پایان
نمیدونن کجا میرن نمیدونن که چی میخوان

دارم سرگیجه میگیرم از این دنیای آشفته
تو عکس هایی که میگیرم جهان برعکس میوفته

مسیر آرزوهامو دارم گم میکنم کم کم
دارم سرگیجه میگیرم میون این همه آدم


زبون قصه خاموشه چراغ رابطه تاریک
چه شیرنن همه از دور چقدر تلخن از نزدیک

دلم میخواست می رفتم یه جایی دور از آدمها
دلم میخواست می رفتم نمیدونم کجا اما...............
پنجشنبه یکم فروردین ۱۳۹۲ | 21:49 | تترا |

شمارا به ابهت این زمستان سوگند

در برف آهسته قدم بردارید..

شاید ...شاید...

چشمی پشیمان رد پایم را دنبال کند


جمعه بیست و پنجم بهمن ۱۳۹۲ | 11:16 | تترا |

خدایا ....

به مردمت بگو دلم از آنان پر است

هرطور مایلند درکم کنند.......


سه شنبه دوم مهر ۱۳۹۲ | 22:31 | تترا |

نه بهار با هيچ ارديبهشتي...
نه تابستان با هيچ شهريوري...
و نه زمستان با هيچ اسفندي...
اندازه ي پـايـيز...
به مذاق خيـابـانها خــــوش نيـامــد....
پـائيز " مهري " داشـت کـه بـــَر دل هـر خيـابان مـي نشست... !


پنجشنبه بیست و هشتم شهریور ۱۳۹۲ | 11:26 | تترا |

نمیدانم سفید رنگ موی سال شده...

یا....همه مردم شهر مثل من درانتظارت هستند...پنجشنبه بیست و هشتم شهریور ۱۳۹۲ | 11:9 | تترا |


معتقدم گاهی هشدارها

آنچنان که باید

عمق فاجعه ای را که نزدیک می شود

نشان نمی دهند

معتقدم

ما

گاهی دلیل درد

و گاهی آسیب دیده از دردیم

معتقدم دردها را می توان در زمان خویش درمان کرد

معتقدم به دردهایی که دیگر درمان نمی شوند

و افسوسی که بر جای می ماند

بیشتر از درد کشنده است

    معتقدم گاهی احساس ما مقصر است.....

                                                           


پنجشنبه بیست و یکم شهریور ۱۳۹۲ | 12:33 | تترا |

جـمـعــه نزدیک است....

همه در تب وتاب دربی اند....

استقلال سرور پرسپولیسه!!!

پرسپولیس سرور استقلاله!!!

پس مهدی چه شد ؟؟؟؟؟

مهدی سرور کیست؟؟؟؟؟
پنجشنبه چهاردهم شهریور ۱۳۹۲ | 23:13 | تترا |

لــوک خـــوش شـــانــس هــم

هــمــیــشــه تــنـهــایــــی ســمـتـــ غــروبـــ مــی رفـــتــــ

بــا ایـــنـــکــه لـــوک بـــود.....

بــا ایــنــکــه خــوش شــانــس بـــود...
جمعه هشتم شهریور ۱۳۹۲ | 19:26 | تترا |


بياييد رک باشيم

براي آمدنت دعا ميکنيم و. . . .

وبرای نیامدنت کارهای بسیار آقا جان....


جمعه یکم شهریور ۱۳۹۲ | 19:51 | تترا |

از هیچکس هیچ انتظاری ندارم ...

فقط اگرشد..

در این هجوم سرد تنهایی...

در این طوفان تاریکی...

در این شب که ذره ذره در من رخنه می کند...

برای این سرگردان کوچه های شهر ....

برای این دل آرامش آرزو کنید.....


جمعه یکم شهریور ۱۳۹۲ | 11:29 | تترا |

Menu
.............................................
PreviousItems
.............................................
Theme Weblog
.............................................
Design
.............................................
Other
.............................................